TOP

Νέα



Απόφαση για γνωστοποίηση αιτούμενων στοιχείων – ονομάτων ιατρών μελών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α
0

Σύμφωνα με Δελτίου Τύπου του ΕΦΚΑ ΑΠ 345295, 23/12/2020 γνωστοποιούνται τα ονόματα των ιατρών των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου.  Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 ορίζεται ότι, «Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις,μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης,γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις».

Με την με αρ. 123/2020 γνωμοδότηση του Στ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ ο υπεύθυνος επεξεργασίας των ζητούμενων δεδομένων (ΕΦΚΑ) οφείλει να γνωστοποιήσει στους ενδιαφερόμενους – ασθενείς τα αιτούμενα στοιχεία (ονόματα ιατρών μελών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ), ανεξαρτήτως άσκησης προσφυγής από αυτούς και επίκλησης έννομου συμφέροντος, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2690/1999». 

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος.